Biuletyn Informacji Publicznej

 1. Statut Uczelni
 2. Władze Uczelni
 3. Strategia Uczelni
 4. Podstawa prawna działania
 5. Ocena programowa kierunku administracja - 02.09.2021
 6. Ocena programowa kierunku zarządzanie - 17.11.2022
 7. Raport samooceny dla kierunku administracja - 2021
 8. Raport samooceny dla kierunku zarządzanie - 2022
 9. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2019)
 10. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2020)
 11. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2021)
 12. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2022)
 13. Regulamin studiów (obowiązuje od 01.10.2023)
 14. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2020/2021
 15. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2020/2021
 16. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2021/2022
 17. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2021/2022
 18. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2022/2023
 19. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2022/2023
 20. Program studiów dla kierunku Administracja r.a. 2023/2024
 21. Program studiów dla kierunku Zarządzanie r.a. 2023/2024
 22. Program studiów dla kierunku Psychologia r.a. 2023/2024
 23. Wzorzec dyplomu ukończenia studiów (obowiązuje od 1.10.2021)
 24. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2019)
 25. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.10.2020)
 26. Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 01.09.2023)
 27. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 28. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
 29. Regulamin świadczeń dla studentów na r.a. 2020/2021
 30. Regulamin świadczeń dla studentów na r.a 2021/2022
 31. Regulamin świadczeń dla studentów na r.a. 2022/2023
 32. Regulamin świadczeń dla studentów na r.a. 2023/2024
 33. Zasady rekrutacji - r.a. 2022/2023
 34. Zasady rekrutacji - r.a. 2023/2024
 35. Zasady rekrutacji - r.a. 2024/2025
 36. Zarządzenie 2/2021 Kanclerza WSZiP w Poznaniu z 14.04.2021 w sprawie wysokości czesnego
 37. Zarządzenie 2/2022 Kanclerza WSZiP w Poznaniu z 28.04.2022 w sprawie wysokości czesnego
 38. Zarządzenie 1/2023 Kanclerza WSZiP w Poznaniu z 27.04.2023 w sprawie wysokości czesnego
 39. Zarządzenie 3/2021 Kanclerza WSZiP w Poznaniu z 28.04.2021 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 40. Zarządzenie 3/2022 Kanclerza WSZiP w Poznaniu z 28.04.2022 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 41. Zarządzenie 2/2023 Kanclerza WSZiP w Poznaniu z 27.04.2023 w sprawie wysokości opłat za dodatkowe usługi administracyjne i edukacyjne związane z tokiem studiów
 42. Regulamin Pracy
 43. Regulamin Wynagradzania
 44. Regulamin organizacyjny
 45. Zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych w WSZiP w Poznaniu (obowiązują od 30.09.2020)
 46. Środki z budżetu państwa
 47. Zasady weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w sesji letniej w r.a. 2019/2020
 48. Zasady weryfikacji efektów uczenia się za pomocą technologii informatycznych w roku kademickim 2020/2021
 49. Zarządzenie nr 19/2021 Rektora WSZiP w Poznaniu z 30.09.2021 dotyczące realizacji zajęć i zasad weryfikowania efektów uczenia się w WSZiP w Poznaniu w r.a. 2021/2022
 50. Zarządzenie nr 18/2021 Rektora WSZiP w Poznaniu z 30.09.2021 dotyczące weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się poza siedzibą uczelni przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość
 51. Zarządzenie nr 2/2022 Rektora WSZiP w Poznaniu z 18.02.2022 dotyczące realizacji zajęć i zasad weryfikowania efektów uczenia się w WSZiP w Poznaniu w semestrze letnim r.a. 2021/2022
 52. Zarządzenie nr 3/2022 Rektora WSZiP w Poznaniu z 01.03.2022 dotyczące weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się poza siedzibą uczelni przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość w WSZiP w Poznaniu
 53. Zarządzenia nr 17/2022 Rektora WSZiP w Poznaniu z 08.09.2022 r. dotyczące realizacji zajęć i zasad weryfikowania efektów uczenia się w WSZiP w Poznaniu w semestrze zimowym r.a. 2022/2023
 54. Zarządzenie nr 1/2023 Rektora WSZiP w Poznaniu z 19.01.2023 dotyczące realizacji zajęć i zasad weryfikowania efektów uczenia się w WSZiP w Poznaniu w semestrze letnim r.a. 2022/2023
 55. Zarządzenie nr 11/2023 Rektora WSZiP w Poznaniu z 06.06.2023 dotyczące wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w procesie nauczania i weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się w WSZIP w Poznaniu
 56. Zarządzenie nr 12/2023 Rektora WSZiP w Poznaniu z 06.06.2023 dotyczące wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w realizacji zajęć i weryfikowaniu osiągnięcia efektów uczenia się w WSZiP w Poznaniu w semestrze zimowym r.a. 2023/2024
 57. Zarządzenie nr 21/2023 Rektora WSZiP w Poznaniu z 06.11.2023 w sprawie zmiany nazwy Uczelni