Samorząd Studencki

Głównym zadaniem Samorządu Studenckiego jest pomaganie studentom oraz reprezentowanie ich w kontaktach z władzami Uczelni. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego wchodzą w skład m.in. Komisji Dyscyplinarnej, Senatu oraz Komisji Stypendialnych.

Samorząd zajmuje się również organizacją imprez kulturalnych, takich jak Juwenalia. 

Członkowie Samorządu biorą udział w obradach Parlamentu Studentów RP oraz MONSSUN-u (Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych).

 

Kontakt:

samorzad@wszib.com.pl

 

Członkowie Rady Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Czepukojć vel Czepukowicz

Zastępca Przewodniczącej Rady
Jakub Wroński

   

Przewodnicząca Zarządu
Katarzyna Ludwiczak

Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Eliasz Piernik