Coach biznesowy dla Studentów

W wybranych terminach dyżuruje Coach biznesowy dla Studentów WSZiP w Poznaniu. Dyżurujący coach udziela bezpłatnych konsultacji i porad z zakresu zarządzania czasem, autoprezentacji, efektywnej komunikacji, prowadzenia rozmów rekrutacyjnych i zdobywania wymarzonej pracy, określania swoich mocnych stron i wyznaczania celu, kreatywności i optymizmu.

  • Bartosz Nowak

niedziela, 14.04.2024, 15.15-16.00, online

sobota, 11.05.202411.45-12.30, online

 

  • Agnieszka Krzemień

sobota, 6.04.2024, 18.45-19.30, s. 109

sobota, 25.05.2024, 15.15-16.00, online

 

 

Coaching udzielany jest osobiście - stacjonarnie lub za pośrednictwem platformy Google Meet (wymagane jest logowanie z adresu e-mail imie.nazwisko@wszib.com.pl).

 

 


Bartosz Nowak

Tutor, nauczyciel akademicki, nauczyciel i wychowawca w liceum ogólnokształcącym,  asystent osób atypowych. Posiada praktyczne doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieżą licealną i akademicką w spektrum autyzmu. W pracy dydaktycznej pracuje w oparciu o metodykę design thinking.

 

Czytaj więcej

 

 


Agnieszka Krzemień

Jako Head of Right Management wraz z zespołem Career Coachów projektuje i dostarcza rozwiązania dla klientów w całej Polsce, aby dostosować ich strategię talentów do ich strategii biznesowej.

Zmotywowany i entuzjastyczny Ekspert ds. rozwoju kariery i talentów.

 

Czytaj więcej

 

 

 

 

 

Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier jest instytucja stworzona dla Ciebie! Głównym celem Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, udzielanie informacji o rynku pracy, możliwościach dokształcania, stażach i praktykach.

21 kwietnia 2008 r. Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu uzyskało wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nr rejestru 4736/1a) oraz jako agencja poradnictwa zawodowego (nr rejestru 4736/4).

 

Zadaniem Biura Karier jest:

  • obsługa studentów i absolwentów aktywnie poszukujących pracy,
  • prowadzenie bazy danych firm, ofert pracy, staży i obowiązkowych praktyk zawodowych,
  • informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach,
  • promowanie studentów/absolwentów wśród pracodawców,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • organizacja prezentacji firm w Uczelni oraz giełd i targów pracy.

 

 

Kontakt do Biura Karier:

Centrum Obsługi Studenta

ul. Robocza 4, pokój nr 3 (bud. dydaktyczny)

61-538 Poznań

tel. 61 835 15 11

cos@wszib.com.pl