Wnioski i druki

Finansowanie studiów

Nazwa Plik

Wniosek o stypendium socjalne

pobierz

Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych 

pobierz

Wniosek o zapomogę pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora

pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla laureatów i finalistów olimpiad oraz medalistów - dotyczy tylko tegorocznych maturzystów pobierz
Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do przyznania świadczeń – załącznik nr 20 pobierz
Oświadczenie do celów stypendialnych – załącznik nr 16 pobierz
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – załącznik nr 21  pobierz

Wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej - załącznik nr 14

pobierz

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania / wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy - załącznik 27

pobierz

Zgłoszenie kandydatury do otrzymania stypendium Ministra - załącznik nr 31

pobierz

 

 

Pozostałe druki

Nazwa Plik
Podanie do Kanclerza - umowa, opłaty, prolongata, nadpłata pobierz
Podanie do Dziekana - sesja, wpis warunkowy, powtarzanie semestru, urlop dziekański, egzamin komisyjny pobierz

Druk wpłaty

pobierz

Druk o wydanie zaświadczenia

pobierz

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiP w Poznaniu

pobierz

Wniosek o dokonanie płatnego wpisu do indeksu / karty egzaminacyjnej przez Dziekana pobierz