Akademickie Biuro Karier

Akademickie Biuro Karier jest instytucja stworzona dla Ciebie! Głównym celem Biura Karier jest pomoc studentom i absolwentom w zdobywaniu doświadczeń zawodowych, udzielanie informacji o rynku pracy, możliwościach dokształcania, stażach i praktykach.

21 kwietnia 2008 r. Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania i Psychologii w Poznaniu uzyskało wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nr rejestru 4736/1a) oraz jako agencja poradnictwa zawodowego (nr rejestru 4736/4).

 

Zadaniem Biura Karier jest:

  • obsługa studentów i absolwentów aktywnie poszukujących pracy,
  • prowadzenie bazy danych firm, ofert pracy, staży i obowiązkowych praktyk zawodowych,
  • informowanie o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkoleniach, studiach podyplomowych i kursach,
  • promowanie studentów/absolwentów wśród pracodawców,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • organizacja prezentacji firm w Uczelni oraz giełd i targów pracy.

 

 

Kontakt do Biura Karier:

Centrum Obsługi Studenta

ul. Robocza 4, pokój nr 3 (bud. dydaktyczny)

61-538 Poznań

tel. 61 835 15 11

cos@wszib.com.pl