Władze Uczelni

Rektor

prof. WSZiP dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

Kanclerz

mgr inż. arch. Maria Wanierowicz

Prorektor

dr Ryszard Orliński

Prorektor

prof. WSZiP dr Bartłomiej Juras

Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji

Dziekan Wydziału Psychologii i Komunikacji Społecznej

prof. WSZiP dr Małgorzata Michalik

Zastępca Kanclerza

mgr inż. Michał Pietrzyk

 

 

Kolegialnymi organami Uczelni są Rada Programowa oraz Senat, w którego pracach uczestniczą także studenci WSZiP w Poznaniu.