Studenci z niepełnosprawnościami

Jesteś osobą z niepełnosprawnością?

Nie ma przeszkód, byś stał/a się częścią społeczności WSZiP w Poznaniu. Wesprzemy Cię i ułatwimy studiowanie.

 

Wparcie niepełnosprawnych studentów

Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej osób niepełnosprawnych. W 2005 roku było ich nieco ponad 9 tysięcy, w 2007 – już prawie 20 tysięcy, a w 2010 – niemal 30 tysięcy. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w reformie szkolnictwa wyższego z 2011 roku uczelnie uzyskały nowe możliwości pomocy niepełnosprawnym studentom.

Do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:

  1. procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
  2. kształceniu.

Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie przekazują dotację podmiotową.

Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie kandydatom na studia, studentom i pracownikom warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i kształceniu na studiach.
Mogą one być wydatkowane m.in. na kursy języka migowego dla studentów oraz dla pracowników uczelni, specjalistyczne szkolenia, w tym umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni niepełnosprawnym studentom, udział w olimpiadach, w różnych wydarzeniach, zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, zakup literatury specjalistycznej i naukowej do uczelnianych bibliotek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie infrastruktury.

Ponadto z dotacji uczelnie mogą realizować wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami, potwierdzonymi orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz wydatki na rzecz osób z niepełnosprawnościami bez stosownego orzeczenia.

 

Pomoc materialna dla niepełnosprawnych studentów

Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak pozostałe świadczenia pomocy materialnej, przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Można je otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę.

Ponadto niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.

Więcej o stypendiach doczytasz tutaj.

 

Jak WSZiP w Poznaniu wspiera niepełnosprawnych studentów

W ostatnich latach w naszej Uczelni:

  1. dostosowano parter budynku i parking do zajęć dla osób z niepełnosprawnościami
  2. dostosowano stronę internetową
  3. zakupiono nowe projektory mające wpływ na czytanie przez studentów wyświetlanych na ekranie treści
  4. zakupiono laptopy dla studentów w niepełnosprawnościami - do wypożyczenia w Portierni
  5. zakupiono urządzenia zastępujące myszkę komputerową i klawiatury z dużymi klawiszami i zwiększonym kontrastem - do wypożyczenia w Portierni i dostępne w sali komputerowej
  6. zakupiono stoliki dla osób poruszających się na wózkach
  7. zakupiono lupy do czytania z podświetleniem i powiększeniem - dostępne w Bibliotece
  8. zakupiono system nagłośnienia sal