Studia elastyczne

Indywidualną ścieżkę kształcenia możesz budować, dokonując wyborów, które umożliwiają optymalne zarządzanie czasem.

Indywidualna organizacja studiów: nie możesz uczestniczyć we wszystkich zjazdach ze względu na sytuację osobistą, obowiązki związane z pracą czy też miejsce zamieszkania (np. za granicą)? Chcesz uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy także poza sesją? W takich sytuacjach dziekan może wyrazić zgodę na IOS. Rozwiązanie to jest dodatkowo płatne.

Przeniesienie z innej uczelni: zaliczone w innej uczelni egzaminy i zaliczenia mogą być zaliczone przez dziekana zgodnie z zasadami procesu bolońskiego.

Urlop dziekański: każdy student ma prawo do krótkoterminowego, jednosemestralnego albo rocznego urlopu dziekańskiego, w trakcie któego przysługują mu prawa studenta.

Wznowienie przerwanych studiów: jest możliwe po wyznaczeniu przez dziekana różnic programowych.