Harmonogram roku akademickiego

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
Czas trwania roku akademickiego 01.10.2023 – 30.09.2024
Semestr zimowy (01.10.2023 – 29.02.2024)
Rozpoczęcie zajęć
Studia stacjonarne 02.10.2023
Studia niestacjonarne 30.09.2023
Zakończenie zajęć
Studia stacjonarne 19.01.2024
Studia niestacjonarne 21.01.2024
Dodatkowe dni wolne
Studia stacjonarne 30.10. – 3.11.2023
Studia niestacjonarne 11.11. – 12.11.2023
06.01. – 07.01.2024
Przerwa świąteczno-noworoczna
Studia stacjonarne 18.12.2023 - 01.01.2024
Studia niestacjonarne 18.12.2023 - 01.01.2024
Zasadnicza sesja egzaminacyjna
Studia stacjonarne 29.01.- 09.02.2024
Studia niestacjonarne 27.01.- 04.02.2024
Poprawkowa sesja egzaminacyjna
Studia stacjonarne 19.02.- 23.02.2024
Studia niestacjonarne 24.02.- 25.02.2024
Wybór przedmiotów
Studia stacjonarne do 08.12.2023
Studia niestacjonarne do 10.12.2023
   
Semestr letni (01.03.2024 – 30.09.2024)
Rozpoczęcie zajęć
Studia stacjonarne 26.02.2024
Studia niestacjonarne 02.03.2024
Zakończenie zajęć
Studia stacjonarne 07.06.2024
Studia niestacjonarne 09.06.2024
Dodatkowe dni wolne
Studia stacjonarne 29.04.- 2.05.2024
Studia niestacjonarne 18.05.2024
Przerwa wielkanocna
Studia stacjonarne 28.03.- 03.04.2024
Studia niestacjonarne 29.03.- 01.04.2024
Zasadnicza sesja egzaminacyjna
Studia stacjonarne 17.06.- 28.06.2024
Studia niestacjonarne 15.06.- 23.06.2024
Poprawkowa sesja egzaminacyjna
Studia stacjonarne 23.09.- 27.09.2024
Studia niestacjonarne 28.09.- 29.09.2024
Wybór specjalności
Studia stacjonarne do 12.05.2024
Studia niestacjonarne do 10.05.2024
Uwagi 
COS, Dziekanat, Archiwum oraz Biblioteka w sierpniu są nieczynne
   
Semestr letni  dla VI semestrów studiów pierwszego stopnia i IV semestrów studiów drugiego stopnia 
Rozpoczęcie zajęć
02.03.2024
Zakończenie zajęć
26.05.2024
Dodatkowe dni wolne
18.05.2024
Przerwa wielkanocna
 29.03. – 01.04.2024
Zasadnicza sesja egzaminacyjna
01.06. – 09.06.2024
Poprawkowa sesja egzaminacyjna
28.09. – 29.09.2024