Erasmus Plus i Enactus

Enactus (En - Entrepreneurial, Act - Action, Us - a group of people) to międzynarodowa organizacja studencka, która działa w 39 krajach na świecie oraz skupia 56 000 studentów i blisko 400 firm. Jej idea zrodziła się w Stanach Zjednoczonych i rozkwitła przy poparciu jednego z najbogatszych Amerykanów – S. Waltona. Enactus wychodzi z inicjatywą łączącą liderów biznesu, pracowników akademickich i studentów. Zajmuje się planowaniem i realizacją projektów o charakterze edukacyjno-biznesowym w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), adresowanych do społeczności lokalnych.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii to szkoła z wieloletnią tradycją. W roku 1993, WSZiP w Poznaniu była pierwszą uczelnią w Europie, która założyła drużynę SIFE (przekształconą później w Enactus). W roku 2001, drużyna z WSZiP po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie SIFE i  reprezentowała Polskę na Konkursie Międzynarodowym w Londynie. W 2011 r. SIFE WSZiP reaktywował swoją działalność, a już rok później zdobyliśmy III miejsce w XVI Konkursie Ogólnopolskim SIFE.

Program Studenci dla Przedsiębiorczości daje Ci możliwość wzbogacenia swojego wykształcenia i zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwinięcia cech przywódczych i umiejętności pracy zespołowej.

Celem Enactusa jest krzewienie przedsiębiorczości u siebie i innych, propagowanie świadomości ekonomicznej oraz pomaganie w rozumieniu realiów gospodarki rynkowej, co wymaga dostrzeżenia potrzeb różnych środowisk lokalnych. Enactus to uczenie, stosowanie i przekazywanie innym wartości zgodnych z duchem przedsiębiorczości.

Studenci działają zgodnie z zasadą „learning by teaching”, co przynosi korzyści zarówno im samym, jak i różnym grupom społecznym: bezrobotnym, właścicielom małych firm czy dzieciom z domów dziecka. Na podstawie ustalonych kryteriów przygotowują własne projekty. Prezentują je na konkursach regionalnych, a zwycięskie drużyny wyjeżdżają na mistrzostwa międzynarodowe.  Wspiera ich w tym PMI Poland Chapter, międzynarodowa organizacja zrzeszająca i certyfikująca menedżerów projektów. Działalność w Enactusie jest jednym z warunków uzyskania stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego im. J. Pietrzyka.

Jeśli masz chęć do działania i realizowania się w różnych przedsięwzięciach, chciałbyś nawiązać kontakty z rówieśnikami zrzeszonymi w ponad 1800 szkół wyższych w USA i 46 krajach świata oraz z przedstawicielami różnych branż i środowisk, a jednocześnie chciałbyś zweryfikować zdobytą dotychczas wiedzę teoretyczną i zdobyć cenne doświadczenie przydatne w każdej pracy - wybierz Enactusa. Praca i wysiłek włożony w działalność Enactusa opłaca się zawsze; tu nikt nie przegrywa, a wszyscy wynoszą korzyści - zarówno Ty, jak i ci, którym pomogłeś.

Archiwum Enactus zobacz tutaj