Kierunek Administracja (studia magisterskie)

program studiów tabela opłat dokumenty rekrutacyjne

 

tryb studiowania

Tryb niestacjonarny w formie hybrydowej

Chcesz studiować częściowo zdalnie, ale także spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami?

Tryb niestacjonarny  w formie hybrydowej jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

 

 

opis kierunku

Program na kierunku administracja studiów II stopnia zapewnia pełen pakiet wiedzy i umiejętności dla pracownika administracji, pełniącego także funkcje kierownicze. Przedmioty kierunkowe pomagają świadomie zdecydować o wyborze specjalności, która doprecyzuje wizerunek profesjonalnego pracownika administracji. Przedmioty specjalnościowe, realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów, dopełnią Twojego wizerunku profesjonalisty w danej dziedzinie. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy z bogatym dorobkiem naukowym, eksperci w swojej dziedzinie, praktycy administracji i sądownictwa. Są to studia o profilu praktycznym, realizowane na Wydziale Zarządzania i Administracji. 

 

Dzięki studiom II stopnia na kierunku administracja w WSZiP w Poznaniu dowiesz się jak:

 • pełnić odpowiedzialne funkcje,  w tym kierownicze,  zarówno w strukturach administracji publicznej,  jak i  administracji przedsiębiorstw
 • zarządzać finansami publicznymi
 • efektywnie udzielać świadczeń z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny
 • interpretować i stosować przepisy prawne w takich dziedzinach jak prawo podatkowe, zamówień publicznych, prawo karno-skarbowe, rodzinne i spadkowe, prawo pracy
 • organizować działania administracji w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia bezpieczeństwa
 • profesjonalnie obsługiwać interesantów
 • rozwijać swoje umiejętności menadżerskie w ramach zespołu pracowniczego
 • zarządzać swoim rozwojem osobistym i wykorzystywać swoje atuty w karierze zawodowej

 

Program studiów kierunku administracja podlega stałym konsultacjom z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego Uczelnia przygotowuje kadry. Dotyczy to konsultacji poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu.

 

program studiów

 

 

wybierz specjalność

Specjalności do wyboru, realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów:

Specjalność jest uruchamiana dla minimum 4 osób

 

 

opłaty

Na opłaty składają się trzy elementy:

 • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub w sześciu ratach na semestr
 • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę
 • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZIP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

tabela opłat

 

 

rekrutacja

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć do Uczelni listownie lub osobiście:  

 • Oryginał lub odpis dyplomu wraz z suplementem ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany przez szkołę wyższą
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport w celu potwierdzenia danych kandydata (w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty na Uczelni)
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

dokumenty rekrutacyjne

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00