Program studiów - Kierunek Administracja (studia magisterskie)

Semestr 1

 • BHP                                
 • Nauka o państwie i prawie
 • Ochrona informacji / bezpieczeństwo organizacji*
 • Prawo miedzynarodowe publiczne
 • Praktyczne aspekty prawa pracy
 • System administracji publicznej w Polsce
 • Szkolenie z platformy Moodle
 • Sztuka wystąpień i moderowania spotkań
 • Zarządzanie czasem

 

Semestr 2

 • Finanse publiczne
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Pomoc społeczna i instytucje pomocy rodzinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Prawo podatkowe
 • Proseminarium dyplomowe
 • Formy przedsiębiorczości 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami motywowania
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 3

 • Innowacyjne techniki rozwiązywania problemów
 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo rodzinne i spadkowe
 • Publiczne prawo konkurencji z elementami zamówień publicznych
 • Warsztaty językowe angielski/niemiecki*
 • Przedmiot specjalnościowy 1**
 • Przedmiot specjalnościowy 2**
 • Seminarium dyplomowe+moduł konferencyjny**
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 4

 • Fundusze krajowe i zagraniczne 
 • Etyka w administracji 
 • Przywództwo i komunikacja w zespole
 • Przedmiot specjalnościowy 3**
 • Przedmiot specjalnościowy 4**
 • Seminarium dyplomowe+moduł konferencyjny**
 • Praktyka zawodowa***

 

* Przedmiot do wyboru

** Przedmiot wynikający z wybranej specjalności

*** Praktyka zawodowa obejmuje 3 miesięcy

 • Praktyka zawodowa***