Psychologia kliniczna z seksuologią

Jednolite studia magisterskie (pięcioletnie)

Specjalność łącząca psychologię kliniczną z seksuologią pozwoli Ci zdobyć aktualną wiedzę oraz umiejętności związane z pracą w obszarze zaburzeń psychicznych i seksualności człowieka. Poznasz obszary wymagające najczęstszych interwencji, ich diagnostykę i narzędzia pomocy, a także metody planowania i tworzenia programów zdrowienia dla chorych. Nauczysz się posługiwania metodami i wiedzą seksuologiczną w aspekcie klinicznym i społecznym, rozpoznawania problemów i zaburzeń seksualnych oraz kształtowania pozytywnych, niepolaryzujących postaw wobec seksualności. Swoje umiejętności będziesz rozwijać w kontakcie z doświadczonymi praktykami psychologii i seksuologii, w oparciu o studia przypadków i pracę zespołową, z wykorzystaniem wyników najnowszych badań.

 

Przedmioty specjalnościowe:

  • Modele psychopatologii I
  • Modele psychopatologii II
  • Narzędzia diagnostyczne w ocenie zaburzeń psychicznych
  • Interwencje psychologiczne w zaburzeniach psychicznych
  • Zburzenia neurorozwojowe
  • Psychologia traumy
  • Seksuologia kliniczna
  • Seksuologia społeczna
  • Diagnoza seksuologiczna
  • Interwencja seksuologiczna