Opłaty - Psychologia pięcioletnie

Na opłaty składają się trzy elementy:

  • opłata wpisowa - jednorazowa opłata administracyjna
  • czesne – jest opłatą, którą możesz wnieść jednorazowo lub sześciu ratach na semestr
  • opłaty dodatkowe – pobierane tylko za dodatkowe usługi edukacyjne i administracyjne, ich wysokość określa załącznik do umowy o naukę

Opłaty zawarte w umowie o naukę nie podlegają zmianie przez cały okres trwania studiów.

W WSZiP w Poznaniu nie ma żadnych ukrytych kosztów ani opłat!

 

Wysokość czesnego w rekrutacji 2024/2025

Forma stacjonarna
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
I I

5100 zł

870 zł

II

5100 

870 zł

II III

5100 

870  zł

IV

5100 

870 zł

III V

5100 

870 zł

VI

5100  zł

870 zł

IV VII 5100  870 zł
VIII 5100  870 zł
V IX 5100  zł 870 zł
X 5100  870 zł

 

 

Forma niestacjonarna
Rok studiów Semestr studiów Płatność jednorazowa Płatność w 6 ratach
I I

4650 zł

790 zł

II

4650 

790 zł

II III

4650 

790  zł

IV

4650 

790 zł

III V

4650 

790 zł

VI

4650 

790 zł

IV VII 4650  790  zł
VIII 4650  790 zł
V IX 4650  790 zł
X 4650  zł 790 zł

 

 

Opłata wpisowa
Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

400 zł

100 zł

400 zł

100 zł

400 zł

400 zł

400 zł

Maturzyści 2024 - 100 zł 400 zł 400 zł

 

 

125 zł

co semestr, za studiowanie rodzinne, na wniosek Studenta - dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji.

 

 

Regulamin udzielania rabatów w opłatach za naukę w WSZiP w Poznaniu

Wniosek o przyznanie rabatu w opłatach za naukę w WSZiP w Poznaniu

 

 

Konto bankowe dla Studentów:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
ul. Robocza 4
61-538 Poznań
Numer rachunku: 15 1050 1520 1000 0005 0426 3690 

Kwestie związane z odpłatnością na rzecz Uczelni reguluje Umowa o naukę wraz z jej integralnymi częściami: Regulaminem Finansowym i Zarządzeniem Kanclerza Uczelni.

 

 

Przeniesienie płatności na firmę

Niektórzy pracodawcy podejmują się finansowania studiów swoim pracownikom. Dlatego przygotowaliśmy dokument pomocniczy w postaci umowy o przeniesienie płatności. Na jej podstawie Student przenosi swoje płatności na finansujący jego studia podmiot.

 

 

Kredyty studenckie

Nowymi możliwościami finansowania nauki na studiach wyższych są kredyty studenckie udzielane  przez banki na preferencyjnych warunkach dzięki strukturalnej pomocy państwa polskiego.

 

 

Możliwości umorzenia kredytu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami studentowi, który ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej, przysługuje umorzenie 20% kredytu. Absolwenci Uczelni, którzy korzystali z kredytu, mają prawo z chwilą ukończenia studiów do wystąpienia z wnioskiem do banku o jego umorzenie. Umorzenie jest finansowane przez budżet państwa.