Dokumenty rekrutacyjne - Psychologia pięcioletnie

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę w języku polskim
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

​* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego z języka polskiego zdawanego pisemnie na poziomie podstawowym z wagą 1,5 oraz wybranego przez kandydata przedmiotu zdawanego pisemnie na poziomie podstawowym z wagą 1,0 lub wybranego przedmiotu zdawanego pisemnie na poziomie rozszerzonym z wagą 2,0.

Ponadto Komisja Rekrutacyjna może przyznać kandydatowi dodatkowe punkty za aktywność na polu działań społecznych - za udział w konkursach tematycznych, olimpiadach lub wolontariacie. Udokumentowane aktywności mogą zwiększyć wynik o maksymalnie 5 punktów.

Aby zostać przyjętym na studia należy uzyskać minimum 90 punktów.

 

Przykład 1:

język polski podstawowy - 55% * 1,5 = 82,5 punktów

matematyka podstawowa - 55% * 1 = 55 punktów

SUMA PUNKTÓW = 82,5 + 55 = 137,5 punktów

 

Przykład 2:

język polski podstawowy - 55% * 1,5 = 82,5 punktów

matematyka rozszerzona - 35% * 2 = 70 punktów

SUMA PUNKTÓW = 82,5 + 55 = 152,5 punktów

 

Na studia przyjmowani są kandydaci mający na świadectwie maturalnym ocenę/punktację z języka angielskiego lub niemieckiego.

Dopuszcza się również przedstawienie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły średniej / zaświadczenia / certyfikatu świadczącego o znajomości języka angielskiego / niemieckiego na poziomie co najmniej B1.

Z kandydatami, którzy nie dysponują powyższymi dokumentami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której lektor potwierdzi poziom znajomości języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. B1, co będzie podstawą do decyzji o przyjęciu na studia lub nie.

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00