Handel międzynarodowy i logistyka

Studia II stopnia

Specjalność ma za zadanie przygotowanie kadr menadżerskich do zarządzania strategicznego logistyką międzynarodową. Zajęcia prowadzone są z dużym naciskiem na wiedzę praktyczną i mają nauczyć absolwenta podejmowania decyzji w logistyce międzynarodowej z pełną świadomością istniejącego ryzyka, kontrolą i świadomą akceptacją kosztów występujących w międzynarodowych łańcuchach dostaw opartych dziś głównie na transport morski ze szczególnym naciskiem na transport kontenerowy i multimodalny. 

 

Przedmioty specjalnościowe:

  • Warunki płatności i fakturowanie w handlu międzynarodowym
  • Logistyka międzynarodowa i łańcuchy dostaw
  • Umowy i dokumenty przewozu w transporcie multimodalnym
  • Różnice kulturowe w handlu międzynarodowym