Dokumenty rekrutacyjne - Kierunek Zarządzanie (studia magisterskie)

Aby zapisać się na studia w WSZiP w Poznaniu wystarczy dostarczyć listownie lub osobiście:

 • Oryginał lub odpis dyplomu wraz z suplementem ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wydany przez szkołę wyższą
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej
 • Dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • Formularz rekrutacyjny*
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*
 • Ślubowanie*
 • Dwa egzemplarze umowy o naukę*

​* Dokumenty pobierzesz poniżej

 

 

 

Uczestnicząc w zajęciach online, studenci zobowiązani są do korzystania z własnego komputera z kamerą i mikrofonem.

W przypadku problemów z dostępnością sprzętu lub łącza internetowego istnieje możliwość skorzystania z infrastruktury Uczelni.

 

Biuro Rekrutacji:

 

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

 • w poniedziałki Uczelnia jest nieczynna
 • wtorek-sobota 8.00-16.00
 • niedziela 8.00-13.00