Administracja Kadry i płace II

Studia II stopnia

Studiując tę specjalność pogłębisz wiedzę z zakresu prawa i ochrony pracy, w tym aspektów zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz prowadzenia ich dokumentacji. Dzięki wykładowcom praktykom dowiesz się w jaki sposób w administrowaniu kadrami wykorzystywać narzędzia informatyczne oraz chronić dane i dobra pracowników, na przykład wizerunek, czy realizować prawo do pracy zdalnej. Ponadto zainwestujesz w rozwój osobisty - nauczysz się skutecznej komunikacji, oceny kompetencji pracowniczych i zarządzania ścieżkami kariery zawodowej.

 

Przedmioty specjalnościowe:

  • Rozliczenia finansowe pracowników
  • Narzędzia IT w procesach kadrowo-płacowych
  • Dokumentowanie procesów kadrowych
  • Ochrona danych i dóbr pracowników