Piotr Pietrzak

 

 

 

 

piotrpietrzak.png

 

 

 

 

 

 

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra prawa i administracji uzyskał broniąc pracy magisterskiej związanej tematycznie z prawem pracy. Praktyk prawa pracy, od około 20 lat związany zawodowo z nadzorem przestrzegania przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajmuje się również udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w transporcie drogowym, w szczególności w zakresie uregulowań prawnych dotyczących czasu pracy kierowców. W ramach współpracy z firmami szkoleniowymi prowadził zajęcia z zakresu prawa pracy

 

Najlepszy Cyfrowy Wykładowca 2019/2020