Marta Stolarska

Wykształcenie i pracę zawodową łączy z największą życiową pasją, jaką jest poznawanie człowieka, pomaganie w pokonywaniu jego trudności i  akceptowaniu ograniczeń, a przede wszystkim odkrywaniu i skutecznym wykorzystywaniu zasobów.

Wiedzę, poszerzaną poprzez szkolenia oraz współpracę w innymi specjalistami wzbogaca o osobiste doświadczenie w różnych rolach zawodowych, jako:

  • Psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji – pracujący od ponad 15 lat w obszarze profilaktyki i wspierania osobistego potencjału, a także w zakresie interwencji i poradnictwa w sytuacjach kryzysowych oraz terapii indywidualnej i grupowej
  • Mentor – doradca dla specjalistów pracujących w obszarze pomocowym (szczególnie w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz neuroróżnorodności)
  • Konsultant dla kadry zarządzającej; facytylitacja i wsparcie w obliczu konfliktów wewnątrz zespołu podległych pracowników lub w sytuacjach kryzysowych
  • Trener, szkoleniowiec – wsparcie merytoryczne dla specjalistów pracujących w obszarze pomocy społecznej oraz studentów psychologii, a także osób chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne

Szczególnym obszarem zainteresowania, a zarazem głównym narzędziem pracy, jest komunikacja interpersonalna.  W swojej praktyce docenia wartość odkrywania nieszablonowych sposobów widzenia świata  i zagadnień problemowych oraz  proces twórczego poszukiwania rozwiązań optymalnych dla sytuacji. Przywiązuje dużą wagę do kwestii wspierania przepływu informacji i pracy zespołowej.

W pełnionych rolach zawodowych stara się łączyć rolę specjalisty z rolą partnera we wspólnej pracy, wychodząc z założenia, że większą wartością jest wyzwalanie twórczego potencjału jednostki lub grupy niż dostarczanie gotowych rozwiązań. Towarzyszenie ludziom w szukaniu drogi do dobrego rozumienia siebie i świata oraz wprowadzaniu pożądanych zmian, jest źródłem satysfakcji zawodowej i pretekstem do refleksji i  rozwoju osobistego.

Poprzez łączenie perspektywy indywidualnej z grupową i makrospołeczną, korzystając z umiejętności pogłębionego analizowania zależności i znaczeń różnych zjawisk, potrafi wspierać procesy pokonywania trudności. Propagując swobodną wymianę myśli i idei, uwzględniającą różne punkty widzenia pomaga osiągać wyznaczone cele.

 

Wykładowca, który inspirował i motywował Studentów do nauki w roku 2022/2023