dr Jacek Matarewicz

PARTNER, LIDER PRAKTYKI VAT, AKCYZY I CEŁ

Jest Adwokatem i Doradcą Podatkowym. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzie i cłach. Doradza podmiotom z wielu sektorów gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, deweloperskiej, finansowej oraz energetycznej, w tym spółkom posiadającym koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie i wytwarzanie energii elektrycznej. Uczestniczy w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm, a także w projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT. Z sukcesem reprezentuje podatników w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa.

Kompetencje:

  • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski;
  • Centrum Prawa Amerykańskiego, Uniwersytet Floryda;
  • Ekspert ds. VAT, akcyzy i prawa karnoskarbowego w BCC;
  • Prowadzący szkolenia dla przedsiębiorców oraz aplikantów adwokackich.

Nagrody i publikacje:

  • III miejsce w kategorii "Akcyza" w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2020);
  • I miejsce w kategorii "VAT" w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej (2019);
  • III miejsce w kategorii "Akcyza" w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazeta Prawna. (2019);
  • II miejsce w kategorii „Akcyza" w Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika (2017);
  • Autor monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE.

https://www.ozogtomczykowski.pl/o-nas/zespol/14