dr Igor Kozak

 

magister kierunku psychologia UAM w Poznaniu, 2000 rok

doktor, rok nadania 2008

 

Posiadane certyfikaty:

 • Psycholog kliniczny – dyplom pierwszego stopnia specjalizacji uzyskany w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w 2003 roku
 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, 02.2005 – 03.2006
 • Studium Interwencji Kryzysowej Dolonośląskiego Centrum Psychoterapii Sp. z o.o., 11.2011 – 06.2012
 • Certyfikat neuroterapeuty (EEG – Biofeedback I stopnia) Instytutu EEg-Biofeedback w Pradze, Fundacji „Promyk Słońca” oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Jasieniku, 06.2008
 • Certyfikat neuroterapeuty (EEG – Biofeedback II stopnia) Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, 11.2009
 • Studium psychoterapii dzieci i młodzieży „Droga ku dorosłości” Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii, 2018

 

Dorobek naukowy:

 • Badania relacji rodzinnych młodych narkomanów jako podstawa dla skutecznej profilaktyki uzależnień, 2013 (rozdział w pracy zbiorowej)
 • Diagnostyka neuropsychologiczna zaburzeń poznawczych u dzieci, 2001 (artykuł w Medycynie po Dyplomie, pierwszy autor)
 • Interwencja kryzysowa w zaburzeniach odżywiania, 2016 (rozdział w pracy zbiorowej)
 • Kryzys uzależnienia u nastolatków. Praktyczne zasady postępowania, 2015 (rozdział w pracy zbiorowej)
 • Metody odbudowy więzi rodzinnych młodych narkomanów odbywających terapię w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień “Wierzenica”, 2010 (rozdział w pracy zbiorowej)
 • Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną, 2015 (rozdział w pracy zbiorowej)
 • Sprawności moralne w wychowaniu dziecka uzależnionego od narkotyków, 2013 (rozdział w pracy zbiorowej)
 • Wyzwania kryzysów dla rodziny, 2017 (rozdział w pracy zbiorowej)

 

Doświadczenie zawodowe:

 • psycholog szkolny od 2001 r.
 • asystent rodzin zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców - Wielkopolskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego (2004-2005)
 • rewalidacja z uczniami w spektrum autyzmu od 2019 - XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
 • psycholog kliniczny w NZOZ Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień “Wierzenica” 2009-2019
 • psycholog szpitalny - neurologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny (2000-2002)
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla osób dorosłych z rodzin przemocowych (2003-2006)
 • roczny staż w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnień - praca z dorosłymi (2002-2003)
 • Technik EEG, psychoterapeuta, neuroterapeuta

 

Dorobek dydaktyczny:

nauczyciel akademicki od 2008 r.