dr Grażyna Teusz

grazynateusz.jpg

 

Grażyna Teusz, dr, adiunkt WSE Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca SWPS w Poznaniu.

 

Zainteresowania naukowe: psychologia rodziny, psychologia narracyjna, psychologia kryzysu oraz interwencja kryzysowa, poradnictwo biograficzne, krytyczne wydarzenia życiowe w cyklu życia rodziny oraz dynamice zmian rozwojowych w systemie rodziny, systemowa terapia par, małżeństw i rodziny, coaching rodzicielski, arteterapia, drama w terapii i edukacji, biograficzne i narracyjne badania jakościowe.

 

Ukończone szkolenia i kursy oraz uzyskane certyfikaty w zakresie:

 • Terapii i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków)
 • Arteterapii
 • Systemowej terapii rodzin (Berlin, Kraków, Wrocław)
 • Certyfikowany konsultant kryzysowy
 • Członkini Komitetu Naukowego Fundacji „Nie Widać Po Mnie” w Warszawie (pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia), której celem jest wspieranie i ochrona zdrowia psychicznego

 

Autorka licznych artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych, m. in.:

 

 • „Narracja (ucodzienniona).Krytyczne wydarzenia życiowe jako naturalne eksperymenty rozwoju” – „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Numer specjalny” Wrocław 2003, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji;
 • „Poradnictwo wobec przerwanej ciągłości narracji biograficznej”, w: „Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej”, red. J. Klebaniuk, Warszawa 2007, Wyd. Psychologii i Kultury ENETEIA;
 • „Obszar istnienia, obszar zasad – epifanie wzajemności”, w: „Poradnictwo między etyką a techniką”, red. V. Drabik-Podgórna, Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;
 • „Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych wydarzeń życiowych”, w: „Poradoznawstwo – kontynuacje dyskursu”, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009, PWN;
 • „Historie według których żyjemy. W kręgu rodzinnych narracji”, w: „Psychologia wielkich i małych narracji, red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, Warszawa 2010, Wyd. Psychologii i Kultury ENETEIA;
 • „Aporie indywidualizmu. Poradnictwo wobec nieoczywistości współczesnego obrazu < ja >”, w: „Poradnictwo w kulturze indywidualizmu”, red. E. Zierkiewicz, V. Drabik-Podgórna, Wrocław 2010, Oficyna Wydawnicza ATUT;
 • „Tożsamość narracyjna rodziny wobec multiinformacyjnej kultury współczesności”, w: „Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym”, red. J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz, Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;
 • „W kręgu przygodnych serii drobnych interakcji. Meandry tożsamościowe współczesnej rodziny, w: „Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe [re]interpretacje”, red. A. Grmokowska-Melosik, Z. Melosik. Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza „Impuls”;
 • „Dylematy terapeutyczne wielokulturowości. Pomiędzy swojskością a innością”: „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” Poznań 2016 nr 2, Wyd. Naukowe UAM;
 • „Przez Ty Człowiek staje się Ja. Coaching i filozofia dialogu – konstruktywne spotkanie”: „Studia Edukacyjne” Poznań 2017 nr 43;
 • „Doświadczenie domu rodzinnego w narracjach (auto)biograficznych osób z rodzin polskich na emigracji”: „Studia Edukacyjne” Poznań 2018 nr 50;
 • „Znaczenie doświadczenia hermeneutycznego w ujęciu H.-G. Gadamera dla edukacji: „Studia Edukacyjne” Poznań 2019 nr 53;
 • „Biografia człowieka – arena demokratycznych negocjacji”: „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” Poznań 2020 nr 2;
 • „Język jest domostwem bycia; (M. Heidegger). System rodzinny jako przestrzeń dialogicznej relacji”: „Studia Edukacyjne” Poznań 2020 nr 57;
 • „Pomiędzy przymusem szczęścia i sukcesu a pragnieniem godnego życia”, w: „Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego”, red. T. Łączek, Warszawa 2021, Wyd. Difin. Autorka książki „Doświadczenia rodziny polskiej na emigracji w Niemczech. Perspektywa biograficzno-narracyjna”, Poznań 2019, Wyd. Naukowe UAM
 • „Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się”, Warszawa 1996 (2 wyd. 1999), Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Współredaktorka książek: „Rodzina – Tożsamość - Pamięć. Family – Identity - Memory”, Poznań 2010, Wyd. WSNHiD w Poznaniu;
 • „Kompetencje psychologiczne w pracy lekarza”, Poznań 2019, Wyd. Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • „Doświadczenie i doświadczanie. Wybrane problemy i procesy w psychoterapii”, Poznań 2021, Wyd. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • „Emocje w języku doświadczaniu, psychoterapii”, Poznań 2022, Wyd. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczestniczka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.