Program studiów - Kierunek Zarządzanie (studia magisterskie)

Semestr 1

 • BHP
 • Filozofia
 • Polityka fiskalna i monetarna
 • Przywództwo i komunikacja w zespole
 • Szkolenie z obsługi platformy Moodle
 • Sztuczna inteligencja w komunikacji marketingowej
 • Sztuka wystąpień i moderowania spotkań
 • Optymalizacja czasu w biznesie
 • Zarządzanie operacyjne z elementami Lean
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu

 

Semestr 2

 • Finanse w praktyce menedżerskiej
 • Narzędzia w zarządzaniu projektami
 • Negocjacje i mediacje w biznesie
 • Innowacyjne techniki rozwiązywania problemów
 • Praktyczne aspekty prawa pracy
 • Proseminarium dyplomowe
 • Rachunkowość biznesowa
 • Transport Spedycja Logistyka (TSL)
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 3

 • Współczesne trendy w kulturze, sztuce i architekturze
 • E-biznes 
 • Język angielski/niemiecki dla menedżerów*
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo podatkowe/Prawo karne skarbowe*
 • Przedmiot specjalnościowy 1**
 • Przedmiot specjalnościowy 2**
 • Seminarium dyplomowe+moduł konferencyjny**
 • Praktyka zawodowa***

 

Semestr 4

 • Ochrona praw konsumenta
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle Agendy 2030
 • Windykacja należności
 • Zarządzanie strategicznym rozwojem organizacji
 • Przedmiot specjalnościowy 3**
 • Przedmiot specjalnościowy 4**
 • Seminarium dyplomowe+moduł konferencyjny**
 • Praktyka zawodowa***

 

 

* Przedmiot do wyboru
** Przedmiot wynikający z wybranej specjalności
*** Praktyka zawodowa obejmuje 3 miesięcy