Zajęcia online w związku z COVID-19

Body: 

W związku z decyzją Rządu RP o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w uczelniach do 26 kwietnia 2020 r., aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID –19 oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „zajęcia mogą być prowadzone zdalnie, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia”

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-26-kwi...

 

Rektor WSZiB w Poznaniu postanawia:

 

Do odwołania wszystkie zaplanowane wykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe, seminaria oraz dyżury wykładowców odbędą się online w systemie Hangout. Wykładowcy będą prowadzić zajęcia z siedziby uczelni. Studenci zostają w domu i łączą się za pomocą linka zamieszczonego w planie zajęć na platformie moodle. Zajęcia online obywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem. Studenci zobligowani są kliknąć w link by dołączyć do zajęć, które ze względów technicznych mogą rozpocząć się z 10 minutowym opóźnieniem.

 

Ponadto w okresie do 26 kwietnia:

  • Dyżury wykładowców odbywają się online
  • Biblioteka, Dziekanat i COS działają normalnie, zachęcamy jednak wyłącznie do kontaktu telefonicznego i mailowego
  • Termin oddania indeksu i karty egzaminacyjnej ulegają wydłużeniu do 29 marca
  • Zachęcamy do stosowania się do zaleceń służb medycznych

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 61 835 15 11 

 

 

 

Rektor WSZiB w Poznaniu

Obraz: