Zajęcia online do końca semestru

Body: 

Informujemy, że wszystkie zaplanowane wykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe oraz seminaria dla studiów I i II stopnia kontynuowane będą do 30 września 2020 roku online, w systemie Google Hangouts Meet, według planu zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z procedurami określonymi w Zarządzeniem Rektora WSZiB nr 20/2020 z dnia 24 kwietnia 2020.

Obraz: