XVIII Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Body: 

W sobotę, 21 maja 2022 r. w godzianch 10.00-19.00 odbyła się 18. edycja Konferencji Studenci Studentom - Wykładowcy Studentom, w sprawdzonej już formule online.

Wydarzenie podzielone było na bloki, które prowadzili związani z nią Wykładowcy i Władze Uczelni.

  1. I BLOK 10.00-12.00 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - ZARZĄDZANIE - PRACE PROJEKTOWE - prowadząca Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik
  2. II BLOK 12.00-14.00 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - ZARZĄDZANIE - PRACE TRADYCYJNE - prowadząca Rektor prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik
  3. III BLOK 14.00-16.30 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - ZARZĄDZANIE - PRACE TRADYCYJNE - prowadząca Rektor prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik
  4. IV BLOK 16.30-19.00 STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - PRACE TRADYCYJNE I PROJEKTOWE - prowadzący Proektor prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras oraz prof. WSZiB dr Małgorzata Ratajczak

Podczas konferencji Dyplomaci zaprezentowali aż 46 prac! Z roku na rok zauważamy wzrost zainteresowania wydarzeniem przez młodszych studentów, dla których wystąpienia koleżanek i kolegów są inspiracją i drogowskazem do pisania własnych prac w kolejnych semestrach.

Gratulujemy bardzo wysokiego poziomu wystąpień, świetnego przygotowania oraz przestrzegania dyscypliny czasowej!

Prace dyplomowe do udziału w Konferencji zgłaszali promotorzy, mentorzy a także ich autorzy. Informacja o udziale w Konferencji będzie umieszczona w Suplemencie do Dyplomu.

 

Obraz: