XV Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Body: 

W dniach 18, 19, 25, 26 maja 2019 r. odbyła się 15. edycja Konferencji Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom, której przewodniczącym był prof. dr hab. Hubert Witczak.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie opracowywania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej. W ramach Konferencji były prezentowane prace dyplomowe, które zostaną złożone i będą bronione w tym roku akademickim przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Studenci kierunków Administracja i Zarządzanie mieli możliwość przedstawienia najciekawszych aspektów swoich prac dyplomowych.

Na konferencji prezentowane były licencjackie i magisterskie projekty dyplomowe realizowane w ramach profilu praktycznego na kierunku Zarządzanie. Grupowa prezentacja projektu dyplomowego jest nadal nowością, a rozwiązywane przez nie społeczne i biznesowe zagadnienia były bardzo interesujące.

Podczas Konferencji studentów życzliwie wspierali Pan Rektor dr Ryszard Groszak, Pani Dziekan dr Małgorzata Michalik, Pani Prorektor ds. studenckich dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Pan Prorektor ds. dydaktycznych dr Bartłomiej Juras.

Po konferencji dyplomanci otrzymali dyplomy uczestnictwa, a informacja o udziale w Konferencji będzie umieszczona w Suplemencie do Dyplomu.

Gratulujemy bardzo ciekawych prezentacji! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym studentom i zachęcamy do dzielenia się zdobytą wiedzą przy kolejnych edycjach Konferencji!

Obraz: