XIV Konferencja Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom

Body: 

W niedzielę 27 maja 2018 r. odbyła się 14. edycja Konferencji Studenci Studentom – Wykładowcy Studentom, którą prowadził prof. dr hab. Hubert Witczak, a uczestników powitał Rektor dr Ryszard Groszak.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie opracowywania prac dyplomowych (licencjackich lub magisterskich) w formie pisemnej oraz projektowej. W ramach Konferencji były prezentowane prace dyplomowe, które zostaną złożone i będą bronione w tym roku akademickim przez studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Studenci kierunków Administracja i Zarządzanie mieli możliwość przedstawienia najciekawszych aspektów swoich prac dyplomowych.

Po raz pierwszy na Konferencji prezentowane były licencjackie projekty dyplomowe realizowane w ramach profilu praktycznego na kierunku Zarządzanie. Grupowa prezentacja projektu dyplomowego jest nadal nowością, a rozwiązywane przez nie społeczne i biznesowe zagadnienia były bardzo interesujące.

Podczas Konferencji studentów życzliwie wspierali Pani Dziekan dr Małgorzata Michalik i Zastępca Kanclerza ds. kontaktów z Biznesem Pan Tomasz Borucki, którzy wraz z Panem Rektorem wręczyli uczestnikom certyfikaty.

Informacja o udziale w Konferencji będzie umieszczona w Suplemencie do Dyplomu.

Gratulujemy bardzo ciekawych prezentacji. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym studentom i zachęcamy do dzielenia się zdobytą wiedzą przy kolejnych edycjach Konferencji!

 

Obraz: