Ubezpieczenie NNW

Body: 

Uwaga Studenci! Zachęcamy do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na r.a. 2015/2016.

  • ubezpieczenie działa na terytorium Polski i za granicą przez 24 godziny na dobę
  • suma ubezpieczenia 14.000 zł
  • ubezpieczenie obejmuje okres od 01.11.2015 do 31.10.2016
  • składka roczna – 31 zł, płatna do 27.10.2015r.
  • na numer konta (inny niż do wpłat czesnego) - ING Bank Śląski S.A. o/ Poznań 24 1050 1520 1000 0024 1198 0473
  • z dopiskiem : „ubezpieczenie nnw”
  • deklaracje należy składać do Centrum Obsługi Studenta lub do Dziekanatu

Warunki ubezpieczenia

Druk zgłoszeniowy NNW

Oferta NNW

Obraz: