Rejestracja potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS

Body: 

W trakcie dwóch ostatnich zjazdów w WSZiB w Poznaniu odbywała się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS.

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych.

Fundacja DKMS działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego oraz Ośrodka Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia. W ciągu 8 lat Fundacja zarejestrowała w Polsce ponad 1 milion potencjalnych Dawców.

Dzięki zaangażowaniu naszej studentki Magdy Grzelak, podczas akcji zarejestrowało się 40 potencjalnych dawców szpiku, co jest wynikiem rewelacyjnym! Niestety ponad 30 osób zostało wykluczonych, z różnych powodów, ale bardzo budujący jest fakt, że wielu innych studentów i wykładowców już jest w bazie DKMS!

Serdecznie dziękujemy Władzom Uczelni, dzięki którym możliwe było zorganizowanie i przeprowadzenie akcji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jesteśmy jedną z nielicznych Uczelni w Polsce, gdzie decyzja o organizacji akcji zapadła tak szybko! Podziękowania należą się także wolontariuszom, którzy bezinteresownie wsparli akcję – BRAWO! :)

Gratulujemy podjęcia dobrej decyzji – dzięki temu może właśnie ktoś z nas uratuje życie innej osobie!

 

Obraz: