Przyłączamy się do realizacji celów Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju

Body: 

Dokument Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu aktywnie wspiera Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasza Wykładowczyni Pani dr Alicja Malewicz-Pełczyńska podczas Międzynarodowej konferencji naukowej "Dążenie do doskonałości w edukacji wyższej" zaprezentowała główne cele Agendy jako wyzwanie również dla środowiska akademickiego (prezentacja do pobrania tutaj). Dokument zakłada wizję świata, w którym:

  • nie ma ubóstwa, głodu, chorób i niedostatku a zapanuje dobrobyt fizyczny, psychiczny i społeczny
  • każdy człowiek ma możliwość rozwoju
  • jest sprawiedliwy i powszechny dostęp do wysokiej jakości edukacji, do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,
  • panuje powszechne poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej
  • w każdym kraju ma miejsce trwały i zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający integracji społecznej, a wszyscy mają możliwość godnej pracy
  • obowiązują wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, a wykorzystanie wszystkich zasobów naturalnych ma charakter zrównoważony.

Zdając sobie sprawę ze znaczenia tego dokumentu nasza Uczelnia wprowadza nowy przedmiot na kierunku zarządzanie "Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle Agendy 2030".

 

Tekst rezolucji: http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf

Platforma promująca SDG: http://www.un.org.pl/

Ministerstwo Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/agenda-2030

 

 

Obraz: