Premiera książki: Hubert Witczak, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, WN PWN, Warszawa 2017

Body: 

Z satysfakcją informujemy, że w sklepach dostępna jest nowa książka naszego Profesora – Huberta Witczaka, pod tytułem „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi”.

 

Od Autora

Zarządzanie jest bardzo złożoną dziedziną aktywności ludzkiej. Zakres rzeczowy zarządzania obejmuje głównie przedsiębiorstwa, ale dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że domena rzeczowa zarządzania nie może być ograniczona. Ludzie – właściciele, menedżerowie, pracownicy, załoga – są jednym ze składników przedsiębiorstw i innych organizacji. Nominalnie znajdują się oni na niższym poziomie zarządzania niż instytucje, nie mówiąc już o organizacjach szerszego zasięgu (korporacje, sieci; państwa, regiony, społeczeństwa globalne). Jednak dobrze wiemy, że zarządzanie odbywa się przez ludzi, a także dla ludzi, co wysuwa ich nominalnie na pierwszy plan. Współcześnie, zarządzając ludźmi rozumiemy ich kluczową rolę wśród rozmaitych czynników sukcesu, zwłaszcza kiedy traktujemy Załogę nie jako przedmiotowy zasób, ale podmiotowy kapitał ludzki.

Z przedmiotowego punktu widzenia mamy cztery poziomy zarządzania, od najwyższego politycznego, przez strategiczny i taktyczny do operacyjnego. Zarządzanie strategiczne jest swego rodzaju narzędziem zarządzania politycznego, ale również wytyczną dla zarządzania taktycznego i operacyjnego. Istotą zarządzania strategicznego jest prowadzenie danego przedmiotu wobec zmian w zachowaniach rozmaitych podmiotów, ale również wobec zmian przedmiotowych (np. bezrobocie). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi (SZZL) zajmuje się prowadzeniem Załogi jako całości wobec zmian w innych, wewnętrznych i zewnętrznych, czynnikach sukcesu organizacji.

Zachęcam Państwa do studiowania tej książki. Odpowiada ona na pytania teoretyczne i praktyczne dotyczące tego na czym polega SZZL oraz jak podchodzić do prowadzenia SZZL w rozmaitych współzależnościach, z korzyścią dla organizacji oraz samej Załogi.

 

Obraz: