Premiera książki "Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce "

Body: 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w sklepach i w bibliotece WSZiB, dostępna jest nowa książka naszej Wykładowczyni – dr Małgorzaty Ratajczak, pod tytułem „Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce”.

Od Autorki

Samorząd terytorialny stanowi podstawową formę decentralizacji administracji publicznej. Zarówno w czasach historycznych, jak i współcześnie, w Polsce i za granicą, podstawowym planem finansowym każdej jednostki samorządu terytorialnego był i jest budżet samorządowy. Działalność finansową jednostek samorządu terytorialnego prowadzoną na podstawie budżetów samorządowych określa się działalnością budżetową samorządu terytorialnego lub gospodarką budżetową samorządu terytorialnego.

Przedmiotem prezentowanej publikacji jest problematyka ewolucji uregulowań prawnych w dziedzinie organizacji gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Zasadnicze obszary badawcze wyznaczone zostały zgodnie z okresami istnienia samorządu terytorialnego w naszym kraju. Badania objęły zatem okres II Rzeczypospolitej (czyli lata 1918-1939), lata 1944-1950 oraz okres współczesny, tj. od 1990 r.

Praca charakteryzuje się kompleksowym ujęciem podjętej problematyki i oryginalnością. Warto podkreślić, że książka jest pierwszym opracowaniem monograficznym, w którym dokonano całościowej analizy procesu ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Jednym z ważnych efektów badawczych jest ustalenie i scharakteryzowanie niezbadanych dotąd w nauce prawa finansowego form prawnych, w jakich mogła być organizowana działalność budżetowa samorządu terytorialnego w czasach II RP oraz w latach 1944-1950.

Książka skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Zachęcam do jej lektury wszystkich zainteresowanych problematyką polskiego samorządu terytorialnego i prowadzonej przez ten samorząd działalności finansowej.

Obraz: