Parking – informacje organizacyjne

Body: 

Parking jest dostępny dla Studentów i Wykładowców tylko w weekendy zjazdowe.

W sobotę i niedziele parking otwierany jest o godzinie 8.00.

Parking zamykany jest 15 minut po ostatnim bloku zajęć przeprowadzanych danego dnia w budynku Uczelni. Informacja o godzinie, do której trwają zajęcia opublikowana jest w budynku Uczelni w gablocie na parterze.

Studenci i Wykładowcy proszeni są o wyjechanie samochodami z parkingu w ciągu 15 minut od zakończenia zajęć.

Na auta, które pozostaną na parkingu po jego zamknięciu może zostać nałożona opłata przez właściciela parkingu.

Obraz: