Odbiór i przedłużanie ważności plastikowych legitymacji i mLegitymacji

Body: 

W celu odbioru lub przedłużenia ważności legitymacji, Studenci muszą przyjść osobiście do Centrum Obsługi Studenta (COS).

Dopiero po osobistym odbiorze lub przedłużeniu ważności plastikowej legitymacji, można aktywować lub przedłużyć ważność mLegitymacji.

mLegitymacja studencka jest mobilnym odpowiednikiem plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Pokazując ją na ekranie telefonu, Studenci potwierdzają status studenta oraz korzystają z ulg i zwolnień.

Aby móc aktywować lub przedłużyć ważność mLegitymacji potrzebne są:

  • ważna plastikowa legitymacja studencka
  • numer PESEL
  • aplikacja mObywatel

mLegitymacja jest wydawana z taką samą datą ważności, jak jej plastikowy odpowiednik. mLegitymacja straci ważność, gdy ją unieważnisz, stracisz status studenta lub gdy zostanie anulowana plastikowa legitymacja.

Legitymacje będą przedłużane w COS i Dziekanacie po uregulowaniu bieżących płatności, po 15 października 2022 r.

Obraz: