Konkurs Rektora i Kanclerza na najlepszą pracę dyplomową 2022 rozstrzygnięty

Body: 

Wyniki Konkursu Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2021/2022:

 

KIERUNEK ADMINISTRACJA

 

NAGRODY GŁÓWNEJ za najlepszą pracę dyplomową na kierunku administracja nie przyznano:

 

WYRÓŻNIENIE za najlepszą pracę dyplomową na kierunku administracja otrzymały:

 

Karolina Schilke za pracę magisterską: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na przykładzie działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach”

(absolwentka studiów II stopnia)

promotor: prof. WSZiB dr Małgorzata Ratajczak

 

Harilaos Arkadiusz Fragakis za pracę licencjacką: Dochody samorządu gminnego na przykładzie gminy Komorniki”

(absolwent studiów I stopnia)

promotor: prof. WSZiB dr Małgorzata Ratajczak

 

NAGRODY GŁÓWNEJ / WYRÓŻNIENIA za najlepszy projekt dyplomowy na kierunku administracja nie przyznano.

 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

 

NAGRODY GŁÓWNE za najlepszą pracę dyplomową na kierunku zarządzanie otrzymały:

 

Paulina Michalska za pracę magisterską: „Zakres obowiązków i organizacja stanowisk pracowników zajmujących się zarządzaniem kryzysowym – porównanie rozwiązań kilku urzędów gmin”

(absolwentka studiów II stopnia)

promotor: prof. WSZiB dr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk

 

Milena Brelinska za pracę magisterską: „Zarządzanie ryzykiem w projekcie audytowym na przykładzie Grupy Żywiec S.A.”

(absolwentka studiów II stopnia)

promotor: dr Artur Dembny

 

WYRÓŻNIENIE za najlepszą pracę dyplomową na kierunku zarządzanie otrzymali:

 

Joanna Plenzler za pracę magisterską Zintegrowany system informacyjny SAP S/4HANA we wspieraniu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”

(absolwentka studiów II stopnia)

promotor: prof. WSZiB dr Ryszard Groszak

 

Marcin Piątkowski za pracę magisterską Analiza jakości publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu na przykładzie operatora MPK Poznań Sp. z o.o.”

(absolwent studiów II stopnia)

promotor: dr Justyna Majchrzak-Lepczyk

 

Katarzyna Zalisz za pracę licencjacką Wpływ pandemii COVID – 19 na zachowania konsumentów w sklepach branży papierniczej”

(absolwentka studiów I stopnia)

promotor: prof. WSZiB dr Małgorzata Michalik


NAGRODĘ GŁÓWNĄ za najlepszy projekt dyplomowy na kierunku zarządzanie otrzymały:

 

Agata Szanecka i Krystyna Blige za projekt magisterski Zarządzanie projektem opracowania strategii inwestycyjnej osiągania długoterminowego dochodu pasywnego”

(absolwentki studiów II stopnia)

promotor: prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras, mentor: mgr Hanna Hanć

 

WYRÓŻNIENIE za najlepszy projekt dyplomowy na kierunku zarządzanie otrzymali:

 

Szymon Majewski, Tomasz Reich i Artur Sztukowski za projekt licencjacki Survival App – aplikacja służąca do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”

(absolwenci studiów I stopnia)

promotor: prof. WSZiB dr Bartłomiej Juras, mentor: mgr Jakub Lesiński

 

 

Nagrodami ufundowanymi przez Kanclerza są:

  • Nagrody główne dla zwycięzców Konkursu - nagrody pieniężne,
  • Wyróżnienia - nagrody rzeczowe ufundowane dla wyróżnionych prac dyplomowych.

 

Gratulujemy!

Ze zwycięzcami i osobami wyróżnionymi skontaktujemy się w celu ustalenia terminu przekazania nagród.

Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach :)

Obraz: