Konkurs Rektora i Kanclerza na najlepszą pracę dyplomową 2019 rozstrzygnięty

Body: 

Wyniki Konkursu Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2018/2019.

 

 

KIERUNEK ADMINISTRACJA

NAGRODY GŁÓWNEJ za najlepszą pracę dyplomową na kierunku administracja nie przyznano.

 

WYRÓŻNIENIA za najlepszą pracę dyplomową na kierunku administracja otrzymały:

Weronika Ruchniewicz za pracę magisterską: „Zjawisko korupcji w administracji samorządowej z perspektywy klientów urzędów”

(absolwentka studiów II stopnia)

 

Agnieszka Kożan-Smok za pracę licencjacką: „Wybrane formy wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”

(absolwentka studiów I stopnia)

 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE

NAGRODĘ GŁÓWNĄ za najlepszą pracę dyplomową na kierunku zarządzanie otrzymały:

Agnieszka Hanson i Magdalena Pluta za projekt licencjacki „Zarządzanie projektem uruchomienia działalności gospodarczej w segmencie obrotu nieruchomościami House Flipping”

(absolwentki studiów I stopnia).

 

WYRÓŻNIENIA za najlepszą pracę dyplomową na kierunku zarządzanie otrzymali:

Tomasz Dębowiak za pracę licencjacką „Analiza opłacalności inwestycji w nieruchomości w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim na podstawie miast Poznań i Szczecin”

(absolwent studiów I stopnia).

 

Edyta Domicz, Daria Janecko, Sylwia Krupa i Karolina Stachowiak za projekt magisterskiProjekt utworzenia stowarzyszenia zajmującego się aktywizacją zawodową kobiet w województwie wielkopolskim”

(absolwentki studiów II stopnia).

 

Nagrodami ufundowanymi przez Kanclerza są:

  • Nagrody główne dla zwycięzców Konkursu - nagrody pieniężne,
  • Wyróżnienia - nagrody rzeczowe ufundowane dla wyróżnionych prac dyplomowych.

 

 

Gratulujemy!

Ze zwycięzcami i osobami wyróżnionymi skontaktujemy się w celu ustalenia terminu przekazania nagród.

Dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach :)

Obraz: