Biuro prawne dla Studentów

Body: 

W dwie soboty w miesiącu w trakcie trwania zajęć, w budynku dydaktycznym w sali 2 czynne jest BIURO PRAWNE DLA STUDENTÓW WSZiB w Poznaniu. W godzinach 13.00-14.00 dyżurujący doradca prawny udziela BAZPŁATNYCH konsultacji i porad prawnych m. in. z zakresu:

  • prawa cywilnego,
  • prawa pracy,
  • kwestii rodzinnych, spadkowych i administracyjnych.

Terminy dyżurów:

  • 7 marca 2015
  • 21 marca 2015
  • 18 kwietnia 2015
  • 25 kwietnia 2015

Bezpłatne porady prawne udzielane są jedynie osobiście – w siedzibie WSZiB w Poznaniu. Studenci chcący skorzystać z pomocy prawnej powinni udostępnić do wglądu dokumenty potrzebne do właściwej oceny problemu.Istnieje możliwość umówienia się na spotkanie również w czwartki po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 618 35 15 11.

Obraz: