Aktualizacja PLANU ZAJĘĆ

Body: 

Informujemy, że plany zajęć udostępniane w ramach witryny Uczelni są aktualizowane (od 20.03.2015) w każdy piątek o godz. 15.00. Prosimy o zapoznanie się z ewentualnymi korektami.

 

Obraz: